Ga zelf aan de slag met ReflectLeer

Via ons reflectie-instrument kan je zelf het zorgbeleid op je basisschool onder de loep nemen. Onze tool bestaat uit 3 onderdelen: een poster, een brochure met 10 aanbevelingen om het zorgbeleid te verbeteren en video's met getuigenissen.

Poster met 10 aanbevelingen voor het schoolteam

In de poster lichten we de visie van Ris+K toe en maak je kennis met de 10 aanbevelingen van ReflectLeer.

Downloads
Poster ReflectLeer(pdf, 4.07 MB)

Brochure 'ReflectLeer' met toelichting

Brochure met de uiteenzetting van de 10 aanbevelingen en bronnen.

Downloads
Brochure ReflectLeer(pdf, 6.12 MB)

Video's met getuigenissen

We maakten video's waarin Ris+K- partners voorbeelden geven van de aanbevelingen in hun onderwijspraktijk. Elke video komt overeen met één of meerdere van de aanbevelingen. De video's worden aangevuld met reflectievragen voor het eigen zorgbeleid van scholen. Met dank aan BuBaO Ten Desselaer, Don Bosco Sint-Lambertus, Sint-Jansschool en De Zevensprong.

1. Zet in op positieve relaties

Bij een positieve relatie tussen leerkracht en leerling is er:

 • Warme duidelijkheid: inzetten op verbinding en duidelijke afspraken
 • Wederzijds vertrouwen
 • Open communicatie

Het is belangrijk om ook te kijken naar andere relaties, zoals die van de leerkracht tegenover de hele klasgroep.

Bekijk video's met voorbeelden

2. Blijf de leerling achter het gedrag zien

Stel niet het probleem, maar de zorgvraag centraal: wat heeft deze leerling nodig?

 • In dialoog
 • Zoek naar de meerdere oorzaken
 • Besef dat leerlingen met externaliserend gedrag vaak met zichzelf worstelen
 • Benoem positief gedrag ook

Bekijk video's met voorbeelden

3. Ondersteun het sociaal-emotioneel leren

Schools welbevinden en leren gaan samen.

Werk aan:

 • Sociale vaardigheden
 • Goede klasdynamiek
 • Positief onderwijsklimaat

Bekijk video's met voorbeelden

4. Werk herstelgericht

Grijp conflicten aan als leerkansen.

 • Stel grenzen
 • Betrek alle actoren
 • Focus op afronden van conflict, niet oplossen
 • Aandacht voor nazorg
 • Leer kinderen omgaan met conflict

Bekijk video's met voorbeelden

5. Zet in op een duidelijke en gedragen visie

Stel een heldere visie op als schoolteam en communiceer duidelijk naar alle actoren. Maak de visie visueel in de school.

Bekijk video's met voorbeelden

6. Trek aan hetzelfde zeel

De leerkracht staat er niet alleen voor. Vorm een breed netwerk van opvoeders: het hele schoolteam, ouders, buurt, ondersteunende diensten,... Ga samen voor hetzelfde doel: schools welbevinden van leerlingen.

Bekijk video's met voorbeelden

7. Zorg voor een performant beleid

Denk goed na over de organisatie van de school bij preventie en aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag.

 • Wees er op tijd bij
 • Registreer moeilijk hanteerbaar gedrag
 • Laat de leerling verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen gedrag

Bekijk video's met voorbeelden

8. Aandacht voor draagkracht en draaglast

Zorg voor een goed evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Baken grenzen en verantwoordelijkheden van alle actoren af in het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag en communiceer deze grenzen heel duidelijk.

Bekijk video's met voorbeelden

9. Zet in op duurzame professionalisering

Breng noden van de uitvoering van het schools zorgbeleid in kaart. Werken aan moeilijk hanteerbaar gedrag is een meerjarenplan.

Zet in op:

 • Wetenschappelijk onderbouwde navorming
 • Coaching
 • Reflectie op eigen handelen

Bekijk video's met voorbeelden

10. Leg efficiënte verbindingen

Bouw een netwerk uit van geëngageerde partners die elkaar kennen, ondersteunen, waarderen en vertrouwen.

Bekijk video's met voorbeelden

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 26 17

Mail ons

onderwijs@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Stuur een bericht

Vul contactformulier in
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.