Subsidie voor afvalarme evenementen

Organiseer je met je school een evenement en doe je inspanningen om afval te beperken en te sorteren? Dan krijg je onder bepaalde voorwaarden een toelage tot € 250.

Voor wie?

Leuvense kleuter-, basis- of secundaire scholen:

 • Met een vestigingsplaats in Leuven
 • Met een schoolnummer van het Ministerie van Onderwijs

Elke school kan maximaal 5 keer per jaar een toelage krijgen voor de bemanning van een afvaleiland of door op afvalarme evenementen te werken.

Voor welke acties?

Om het resterende afval zo goed mogelijk aan te bieden voor recyclage moet je goed sorteren op het evenement. Scholen die tijdens het evenement hun afval beheren, komen in aanmerking voor deze subsidie. Bijvoorbeeld:

 • Afvaleilanden
 • Mobiele opruimteams

De organisator van het evenement kan afvalbakken aanvragen met het aanvraagformulier:

Bedrag

Binnen de gereserveerde budgetten krijgt een school:

 • € 100 per evenement als er minstens 25 uren gepresteerd werden.
 • € 250 per evenement als er minstens 50 uren gepresteerd werden.
AttentionWe betalen de toelage enkel uit als de soorten afval correct zijn gescheiden en de reinigingsdienst het afval selectief kan inzamelen.

Hoe aanvragen?

 1. Mail je aanvraag ten laatste 1 maand voor het evenement naar de dienst stadsreiniging.
 2. Voor de uitbetaling van de subsidie mail je ten laatste 3 maanden na het evenement de volgende documenten naar de dienst stadsreiniging:
  • aanvraagformulier
  • deelnemerslijst waarop is aangegeven welke personen het afvalbeheer hebben uitgevoerd (afvaleilanden bemannen, mobiel opruimteam …) en voor welke tijdsduur.
Dienst stadsreiniging

Dienst stadsreiniging

Aarschotsesteenweg 68
3012 Wilsele

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. We berekenen de subsidie op basis van het aantal gepresteerde uren.
 2. We sturen je via mail een ‘verklaring op eer’ die je ondertekend terugbezorgt.
 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed.
 4. Je krijgt het bedrag op je rekening.

Reglement

Handleiding

Downloads

Aarschotsesteenweg 68
3012 Wilsele

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.