Subsidie voor groenplaats

Stel je speelplaats buiten de schooluren ook open voor de buurt en maak er een groene en avontuurlijke buitenruimte van. De stad steunt je ‘groenplaats’ met 2 subsidies.

Subsidies

Wij ondersteunen jouw project met 2 subsidies die je kan combineren:

 1. Tussenkomst in de kosten van een tuin- of landschapsarchitect voor hulp bij het ontwerp en de opvolging van het project
  Heb je ideeën voor de vergroening van de speelplaats, maar krijg je ze niet op papier? Dien dan een aanvraag in voor ondersteuning door een tuin- of landschapsarchitect. De architect helpt jullie om een definitief ontwerp uit te werken en begeleidt de werf. De toelage bedraagt 100% van de kosten (maximaal € 8000).
 2. Tussenkomst in de kosten van de realisatie van het project
  Zijn jullie er in geslaagd een plan uit te werken, maar ontbreekt het budget om dit uit te voeren? Dan kan je hiervoor een toelage aanvragen.
  De toelage bedraagt 100% van de kosten:
  • maximaal € 6000 voor scholen die hun buitenruimte openstellen buiten de schooluren
  • maximaal € 3000 voor scholen die buitenruimte niet openstellen buiten de schooluren

Inspiratie nodig?

Voorwaarden

 1. De buitenruimte bevat:
  • Verschillende hoogtes
  • Opdeling in zones en hoekjes (rustig versus intensief)
  • Prikkels en aanleidingen om te spelen
  • Los materiaal
  • Gevarieerde inheemse beplanting
  • Duurzame materialen
 2. De school betrekt leerlingen, leerkrachten, directie, ouders … bij het uitdenken en de uitvoering van het project.
 3. De ruimte wordt ecologisch verantwoord aangelegd en beheerd.
 4. Er is een meerjarenplan voor de nazorg.

Hoe aanvragen?

 1. Lees het toelagereglement.
 2. Vul het aanvraagformulier in.
 • Bezorg het ons. Dat kan het hele jaar door.
  We behandelen de aanvragen 4 keer per jaar. We sluiten de aanvragen af op
  • 15 januari
  • 15 april
  • 15 juli
  • 15 oktober
Stadskantoor

Dienst onderwijs - SCHOOL 2030

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Wat gebeurt er met je aanvraag?

We beoordelen de aanvragen op basis van de voorwaarden in het reglement en houden daarbij rekening met de gereserveerde budgetten in de begroting.

Als de budgetten overschreden worden, geven we voorrang aan:

 • scholen die hun buitenruimte openstellen
 • scholen gelegen in een buurt met weinig publiek (speel)groen

Betaling

 • Als de aanvraag is goedgekeurd, betaalt stad Leuven een voorschot van 60%.
 • Het resterende bedrag van maximaal 40% betalen we uit nadat het inhoudelijk en financieel verslag is goedgekeurd.

Waarom deze subsidies?

Omdat een groene en avontuurlijke buitenruimte die opengesteld wordt voor de buurt

 • aanzet tot bewegen
 • een veelzijdige ontwikkeling van motorische vaardigheden stimuleert
 • meer gevarieerd en creatief spel biedt: klauteren en klimmen, lopen, springen, maar ook fantasie- en rollenspel of rust in geborgen hoekjes
 • zorgt voor kinderen die zich goed voelen en lokt minder verveling en agressief gedrag uit
 • een positief effect heeft op het milieu
 • een veilige speelplek biedt in een soms drukke buurt
 • uitnodigt om ook na de schooluren samen te spelen en te ravotten

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 23 98

Mail ons

school2030@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.