Brugfiguur op je school

Een brugfiguur komt wekelijks langs in je school om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Ze vormen een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders en helpen het schoolteam rond het thema kansarmoede.

 • Wat: Extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen op school
 • Voor wie: Alle Leuvense basisscholen

Wat is een brugfiguur?

Brugfiguren zijn medewerkers van de stad, Huis van het Kind of een van de welzijnspartners (buurtwerk 't Lampeke vzw, KinderKuren en SAAMO). Zij krijgen een school toegewezen waar ze op afgesproken momenten aanwezig zijn om ouders te ondersteunen, bijvoorbeeld:

 • Ze helpen bij de aanvraag van een UiTPAS
 • Ze verwijzen gezinnen door naar de VDAB bij vragen over tewerkstelling.
 • Ze organiseren een koffiemoment op school waar gezinnen elkaar kunnen ontmoeten voor een losse babbel.
 • Ze helpen bij de aanvraag voor materiële ondersteuning van Kirikou.
 • ...

Vanuit hun expertise zijn ze een verbindingsfiguur tussen het gezin, de school en de bredere maatschappij. Op die manier ontlasten zij ook het schoolteam.

Hoe werkt het?

 1. Een school krijgt een brugfiguur toegewezen en zorgt voor een warm onthaal.
 2. De brugfiguur bespreekt samen met de school de verwachtingen en doelstellingen. Ze stellen samen een aanpak op die werkt binnen de schoolvisie.
 3. De school voorziet ook de nodige materialen en ruimte. Ze bekijkt welke gezinnen extra ondersteuning van de brugfiguur kunnen gebruiken en hoe dit kan gebeuren.
 4. Op regelmatige basis evalueren de school en de brugfiguur het project. Zo kunnen ze samen bijsturen waar nodig.

Wanneer krijgt je school een brugfiguur?

Het project werd in september 2022 opgestart in 12 Leuvense basisscholen.

De andere basisscholen plannen we in tussen het schooljaar 2022-2023 en 2025-2026.

Meer info of vragen?

Neem contact op met:

Dienst onderwijs - brugfiguren

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.