Subsidie ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen ouders en scholen verhoogt de onderwijskansen van leerlingen. Daarom krijgen Leuvense basis- en secundaire scholen een subsidie van de stad als ze acties ondernemen om de communicatie en samenwerking tussen ouders en de school te verbeteren.

Voorwaarden

 • De subsidie wordt aangevraagd door een lagere of secundaire school in Leuven in het gewoon of buitengewoon onderwijs.
 • Projecten die in aanmerking komen:
  • Verhogen de betrokkenheid van ouders op de school, verbeteren de schoolse ontwikkeling van het kind en stimuleren eventueel ouderparticipatie op school
  • Richten zich op alle ouders, met speciale aandacht voor kansarmen en gezinnen uit andere culturen
  • Vragen wederzijds engagement om wederzijds te leren: ouders leren van school, de school van ouders en ouders van ouders.
  • Zijn een meerwaarde voor de gewone werking van de school. 
 • In alle communicatie over het project vermeld je de financiële steun van de stad. Je gebruikt het logo van de stad bij promotieactiviteiten. 

Bedrag

Maximaal € 1000 per school en per schooljaar. 

Wanneer aanvragen?

Indienen kan het hele jaar door.

Hoe aanvragen?

1. Vul het document 'raming van de kosten' in.

Downloads

2. Vraag de subsidie online aan.

Vraag subsidie aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Een jury behandelt de aanvragen 2 keer per jaar: na 15 juni en na 15 november. 
 2. Als je aanvraag geldig is, krijg je een 'verklaring op eer' die je ondertekend terugbezorgt. 
 3. We leggen je dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 4. We betalen een voorschot van 80% van de kosten.
 5. Je bezorgt ons het inhoudelijk en financieel verslag.
 6. We betalen de overgebleven 20% van de kosten.

Reglement

Downloads

Meer info

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.