Advies, ondersteuning en vorming over alcohol en drugs

De preventiedienst ondersteunt scholen bij hun preventieve aanpak van alcohol- en drugproblemen.

  • Wat: lespakket, vorming
  • Voor wie: leerkrachten van het secundair onderwijs
  • Prijs: gratis

Vraag advies of vorming aan

Voorbeelden

  • Ondersteuning bij de uitwerking van een drugbeleid op school.
  • Vorming van leerkrachten en andere medewerkers over het drugbeleid (bijvoorbeeld productinformatie, educatieve pakketten voor leerlingen, signalen en begeleiding alcohol- en andere drugproblemen …).
  • Leerlingen informeren over alcohol en andere drugs.
  • Hulp bieden bij de uitwerking van het educatief aanbod voor leerlingen.

De bestaande educatieve pakketten over het thema zijn afgestemd op de verschillende leeftijden. Leerkrachten kunnen ermee aan de slag.

Philipssite 4
3001 Heverlee

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.